SC ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE SRL cu sediul în Tîrgu Mureş, str. Cuza Vodă, nr. 89, jud. Mureş organizează concurs în data de 10.08.2022, ora 10,00, pentru ocuparea a 2 (două) posturi de agent control, pe durata determinată.

Concursul constă în probă scrisă şi interviu.

Condiţii de participare:

–    studii medii cu diplomă de bacalaureat;

Acte necesare:

–    cerere;

–    acte / diploma de studii – copie;

–    carte de identitate – copie;

–    cazier judiciar;

–    curriculum vitae;

–    adeverinţă medicală;

–    copie după cartea de munca şi adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;

Data limită de depunere a dosarelor de înscriere este 09.08.2022, ora 12.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii tel. 0265 – 250221.