SC ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE SRL cu sediul în Tîrgu Mureş, str. Cuza Vodă, nr. 89, jud. Mureş organizează concurs în data de 02.03.2023, ora 10,00, pentru ocuparea unui post de agent control, pe durata determinată.

Concursul constă în probă scrisă şi interviu.

Condiţii de participare:

–    studii medii cu diplomă de bacalaureat;

Acte necesare:

–    cerere;

–    acte / diploma de studii – copie;

–    carte de identitate – copie;

–    cazier judiciar;

–    curriculum vitae;

–    adeverinţă medicală;

–    copie după cartea de munca şi adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;

 

Data limită de depunere a dosarelor de înscriere este 01.03.2023, ora 12.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii tel. 0265 – 250221.