SC ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE SRL cu sediul în Tîrgu Mureş, str. Cuza Vodă, nr. 89, jud. Mureş organizează concurs pentru ocuparea a 4 (patru) posturi de agent control, pe durata nedeterminată.

Condiţii de participare:
– studii medii;
– vechime în muncă minim 5 ani;

Acte necesare:
– cerere;
– acte / diploma de studii – copie;
– carte de identitate – copie;
– cazier judiciar;
– curriculum vitae;
– adeverinţă medicală;
– copie după cartea de munca şi adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;

Data limită de depunere a dosarelor de înscriere este 18.09.2019, ora 12.00 Concursul constă în probă scrisă şi interviu. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii tel. 0265 – 250225.

Administrator,
Ujică Valer