SC ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE SRL cu sediul în Tîrgu Mureş, str. Cuza Vodă, nr. 89, jud. Mureş organizează concurs pentru ocuparea unui post de agent control, pe durata nedeterminată.

Condiţii de participare:
– studii medii;
– vechime în muncă minim 5 ani;

Acte necesare:
– cerere;
– acte / diploma de studii – copie;
– carte de identitate – copie;
– cazier judiciar;
– curriculum vitae;
– adeverinţă medicală;
– copie după cartea de munca şi adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;

Data limită de depunere a dosarelor de înscriere este 20.01.2020, ora 12.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii tel. 0265 – 250225.

Conducerea societăţii