SC ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE SRL cu sediul în Tîrgu Mureş, str. Cuza Vodă, nr. 89, jud. Mureş organizează în data de 23.05.2019, ora 09.00, concurs pentru ocuparea unui post de casier -încasator, pe durata determinată.

Condiţii de participare:
– studii generale;

Acte necesare:
– cerere;
– acte / diploma de studii – copie;
– carte de identitate – copie;
– cazier judiciar; – curriculum vitae;
– adeverinţă medicală;
– copie după cartea de munca şi adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;

Data limită de depunere a dosarelor de înscriere este 22.05.2019, ora 12.00.

Concursul constă în probă scrisă.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii tel. 0265 – 250225.

SC ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE SRL
Administrator,
Ujică Valer