SC ADMINISTRATOR IMOBILE ȘI PIEȚE SRL anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcției de Director executiv.

Concursul va avea loc la sediul societății din Tîrgu Mureș, str. Cuza Vodă, nr. 89, jud. Mureș, în data de 26 august 2015, ora 10 :00 – probă scrisă și în data de 28 august 2015, ora 10 : 00 – interviu.

Condiții de participare :
– studii universitare de licență, absolvite cu diplomă ;
– experiență în activitatea managerială – minim 5 ani.

Acte necesare :
– cerere de înscriere la concurs ;
– carte de identitate/buletin de identitate- copie xerox ;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ;
– cazier judiciar ;
– copie carnet de muncă/documente doveditoare care să ateste experiența în activitatea managerială ;
– curriculum vitae ;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ;
– copia fișei de evaluare sau recomandare de la ultimul loc de muncă. Recomandarea trebuie să conțină în mod obligatoriu caracterizarea profilului profesional și moral al persoanei.

Responsabilități:
– coordonează, conduce și îndrumă întreaga activitate desfășurată în piețe;
– asigură coordonarea întregii activități a serviciului administrativ.

Data limită de depunere a dosarelor de înscriere este 21 august 2015, ora de 12.00. Concursul constă în probă scrisă și interviu. Condițiile și criteriile de participare la concurs sunt obligatorii și eliminatorii. Tematica de concurs se găsește la sediul din str. Cuza Vodă, nr. 89 sau pe site-ul www.piete-tgmures.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul societății- compartiment resurse umane, tel.0265-250225, zilnic între orele 8.30 -14.30.

Administrator,
Dumitru Pavel