SC ADMINISTRATOR IMOBILE ȘI PIEȚE SRL cu sediul în Târgu Mureș, str. Cuza Vodă, jud. Mureș, organizează în data de 25.03.2016, ora 10:00 concurs pentru ocuparea postului vacant de referent, pe durată nedeterminată.

Data limită de depunere a dosarelor este 21.03.2016, ora 10:00.

Condiții necesare pentru înscriere:
– studii medii;

Acte necesare:
– cerere;
– copie xerox după B.I/C.I.
– copie xerox după actele de studii;
– copie xerox după cartea de muncă;
– adeverințe care să ateste vechimea în muncă;
– cazier judiciar;
– curriculum vitae;
– recomandare de la ultimul loc de muncă;
– adeverință medicală de la medicul de familie.

Tematica de concurs se găsește la sediul din str. Cuza Vodă, nr. 89 sau pe site-ul www.piete-tgmures.ro.

Relații suplimentare se pot obține la sediul societății- compartiment resurse umane, tel.0265-250225, zilnic între orele 08:00-15:00.

Administrator,
Ujică Valer