SC ADMINISTRATOR IMOBILE ȘI PIEȚE SRL cu sediul în Târgu Mureș, str. Cuza Vodă, jud. Mureș, organizează în data de 03.08.2015, ora 10:00 concurs pentru ocuparea postului vacant de referent, pe durată nedeterminată.
Data limită de depunere a dosarelor este 30.07.2015, ora 12:00.

Condiții necesare pentru înscriere:
– studii medii;

Acte necesare :
– cerere ;
– copie xerox după B.I/C.I.
– copie xerox după actele de studii;
– copie xerox după cartea de muncă;
– adeverințe care să ateste vechimea în muncă;
– cazier judiciar;
– curriculum vitae;
– recomandare de la ultimul loc de muncă;
– adeverință medicală de la medicul de familie.

Tematica de concurs se găsește la sediul din str. Cuza Vodă, nr. 89, Târgu-Mureş, sau pe site-ul www.piete-tgmures.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul societății

Compartiment resurse umane, tel.0265-250225, zilnic între orele 8.30 -14.30.

Administrator,
Dumitru Pavel