S.C. Administrator Imobile şi Pieţe S.R.l. organizează concurs cu angajare din sursă externă pentru postul de: -şef serviciu parcări

Condiţii de participare:
– Studii superioare tehnice de preferinţă IT
– minim 10 ani vechime în muncă -minim 5 ani vechime în funcţii de conducere

Documente necesare pentru înscriere:
-cerere -acte de studii/diplomă de studii –copie
-carte de identitate-copie
-cazier judiciar
– curriculum vitae
-adeverinţă medicală
– copie după cartea de muncă sau adeverinţă
– recomandare de la ultimul loc de muncă

Data limită a depunerii dosarelor de înscriere 20.05.2019.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii telefon: 0265-250.225

Conducerea societăţii