SC ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE SRL cu sediul în Tîrgu Mureş, str. Cuza Vodă, nr. 89, jud. Mureş organizează în data de 20.05.2019, ora 09.00, concurs pentru ocuparea unui post de taxator, pe durata determinată.

Condiţii de participare:
– studii liceale;

Acte necesare:
– cerere;
– acte / diploma de studii – copie;
– carte de identitate – copie;
– acte de identificare ale copiilor minori – certificat de naştere / C.I. în copii;
– cazier judiciar; – curriculum vitae;
– adeverinţă medicală;
– copie după cartea de munca şi adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
– recomandare de la ultimul loc de muncă;

Data limită de depunere a dosarelor de înscriere este 17.05.2019, ora 12.00

Concursul constă în probă scrisă.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii tel. 0265 – 250225.
Administrator,
Ujică Valer