SC ADMINISTRATOR IMOBILE ȘI PIEȚE SRL cu sediul în Tîrgu Mureș, str. Cuza Vodă, nr. 89, jud. Mureș, organizează în data de 26.02.2016, ora 10:00 concurs pentru ocuparea postului vacant de TAXATOR, pe durată nedeterminată. Data limită de depunere a dosarelor este 22.02.2016 , ora 12:00 .

Condiții necesare pentru înscriere:
– studii medii;

Acte necesare:
– cerere de înscriere la concurs;
– copie xerox după B.I/C.I.
– copie xerox după actele de studii;
– copie xerox după cartea de muncă;
– adeverințe care să ateste vechimea în muncă;
– cazier judiciar; – curriculum vitae;
– copia fișei de evaluare sau recomandare de la ultimul loc de muncă;
– adeverință medicală de la medicul de familie.

Tematica de concurs se găsește la sediul din str. Cuza Vodă, nr. 89 sau pe site-ul www.piete-tgmures.ro.
Relații suplimentare se pot obține la sediul societății- compartiment resurse umane, tel. 0265-250225, zilnic între orele 08.00 -15.00.

Administrator,
Ujica Valer