SC ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE SRL scoate la licitaţie publică cu strigare , pentru închiriere, următoarele spaţii comerciale în pieţele publice:

1-.Spatiu comercial situat in Piata Cuza Voda , Hala Agroalimentara , etaj , cu o suprafata de 35 mp
2-.Spatiu cu destinatia Grup Sanitar , situat in Piata Cuza Voda , Cladirea administrativa , parter cu o suprafata de 31 mp.
3-. 1(unu) spaţiu cu destinaţia birou, identificat în clădirea administrativă – sediu, C 5, etaj III, Piaţa Cuza Vodă, cu suprafaţă de 22 mp.;
4. spaţiu comercial ( nr.2) cu destinaţia comerţ – îmbrăcăminte, încălţăminte, produse textile, etc. identificat în Piaţa Cuza Vodă, Hala agroalimentară, C 2, etaj, cu suprafaţă de 48 mp (36 vanzare + 12 depozit);
5 .spaţiu comercial (nr.6)cu destinaţie comerţ- textile, confecţii, îmbrăcăminte, încălţăminte etc., identificat în Piaţa Cuza Vodă, Hala agroalimentară, C 2, etaj, cu suprafaţă de 51 mp ( 39 vanzare + 12 depozit );
6. spaţiu comercial cu destinaţia comerţ- textile, confecţii etc. identificat în Piaţa Cuza Vodă, Hala agroalimentară, parter, în suprafaţă de 18 mp( sub scara); din care 14 mp spatiu comercial si 4 mp depozitare.
7. spaţiu comercial cu destinaţia comert nealimentar , identificat in Piata Cuza Voda , Hala agroalimentara cu o suprafata de 24 mp , din care 20 mp spatiu comercial si 4 mp spatiu depozitare.
8. spatiu comercial situat in Piata 22 Decembrie 1989 , chiosc , cu o suprafata de 50 mp
9. spațiu- alimentație publică în unitate specializată, identificat în Piața de Vechituri, în suprafață de 164 mp.
10.Spatiu comercial cu destinatia comert-textile, confectii etc, identificat in Piata Cuza Voda, Hala agroalimentara, C 2 etaj, cu suprafata de 18 m
11. spatiu comercial situat in Piata Cuza Voda , Hala agroalimentara ,etaj , in suprafata de 95 mp. ( spatiul nr.8)
12.Spatiu comercial situat in Piata Cuza Voda , Hala comerciala veche, corp 7 cu o suprafata de 13,5 mp.
13. Spatiu comercial situat in Piata Cuza Voda , Hala comerciala veche, cu o suprafata de 37 mp;
14. Spatiu comercial situat in Piata Cuza Voda , Hala comerciala veche, cu o suprafata de 54 mp
15. Spatiu comercial situat in Piata Cuza Voda , Hala comerciala veche, cu o suprafata de 11,50 mp;
16. Spatiu cu destinatia Birou ( Magazia de cantare ) , situat in Piata Cuza Voda ,cu o suprafata de 36 mp

Licitaţia va avea loc în data 30 ianuarie 2018 ora 10, la sediul societăţii din municipiul Tîrgu Mureş, str. Cuza Vodă, nr. 89, jud. Mureş.

In cazul spatiilor de la punctele 3-15 adjudecarea acestora se va face in favoarea celui care se inscrie la licitatie, indeplineste conditiile de participare si nu are alt ofertant, situatie in care atribuirea se va face direct, la pretul de strigare. De asemenea , in data de 31 ianuarie 2018, orele 11,00 ,organizeaza Licitatie pentru inchirierea unei suprafete de 30 mp. in Piata Cuza Voda in vederea edificarii unei constructii cu caracter provizoriu.

Informaţiile şi detaliile cu privire la condiţiile de depunere a dosarelor de licitaţie, precum şi organizarea şi desfăşurarea acesteia se găsesc la sediul societăţii, persoană de contact – Somodi Gabriel .

Data limită de depunere a dosarelor este 26 ianuarie 2018, ora 11.00.

Cu deosebit respect,
Administrator,
Ujica Valer