SC ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE SRL scoate la licitaţie publică cu strigare , pentru închiriere, următoarele spaţii comerciale în pieţele publice:

1-.Spatiu comercial situat in Piata 22 Decembrie 1989 chiosc modernizat nr. 2 cu o suprafata de 18 mp
2-.Spatiu comercial cu destinatia Alimentatie publica , situat in Piata Cuza Voda corp 1 ,in suprafata de 169 m
3-. 1 (unu) spaţui cu destinaţia birou, identificate în clădirea administrativă – sediu, C 5, etaj III, Piaţa Cuza Vodă, cu suprafaţă de 22 mp.;
4. spaţiu comercial cu destinaţia comerţ – îmbrăcăminte, încălţăminte, produse textile, etc. identificat în Piaţa Cuza Vodă, Hala agroalimentară, C 2, etaj, cu suprafaţă de 48 mp;
5 .spaţiu comercial cu destinaţie comerţ- textile, confecţii, îmbrăcăminte, încălţăminte etc., identificat în Piaţa Cuza Vodă, Hala agroalimentară, C 2, etaj, cu suprafaţă de 51 mp;
6. spaţiu comercial cu destinaţia comerţ- textile, confecţii etc. identificat în Piaţa Cuza Vodă, Hala agroalimentară, parter, în suprafaţă de 15 mp;
7. spaţiu comercial cu destinaţia comerţ- materiale plastice etc. identificat în Piaţa Cuza Vodă, Hala agroalimentară, parter, în suprafaţă de 28,15 mp;
8.spaţiu cu destinaţia depozit, identificat în Piaţa Cuza Vodă, Hala comercială agroalimentară (în curtea interioară a imobilului) având o suprafaţă de 104 mp;
9. spațiu comercial cu destinația comerț – mase plastice etc., identificat în Piața Cuza Vodă, Hala agroalimentară, C 2, etaj, în suprafață totală de 67 mp;
10. spațiu- alimentație publică în unitate specializată, identificat în Piața de Vechituri, în suprafață de 164 mp.
11. Spatiu comercial cu destinatia comert-textile, confectii etc, identificat in Piata Cuza Voda, Hala agroalimentara, C 2 etaj, cu suprafata de 18 m
12. spaţiu comercial cu destinaţia comerţ, identificat în Piaţa Cuza Vodă, Hala Agroalimentara veche, cu suprafaţă de 19,50 mp.
13. spatiu comercial cu destinatia Sacrificare miei , in suprafata de 46,2 mp situat in Piata Cuza Voda,
14. spatiu comercial situat in Piata Cuza Voda , Hala agroalimentara parter , in suprafata de 61,41 mp
15. spatiu comercial cu destinatia birou situata in Piata Cuza Voda , corp 8 , in suprafata de 33,3 mp

Licitaţia va avea loc în data 28 martie 2017, ora 10, la sediul societăţii din municipiul Tîrgu Mureş, str. Cuza Vodă, nr. 89, jud. Mureş.

In cazul spatiilor de la punctele 3-11 adjudecarea acestora se va face in favoarea celui care se inscrie la licitatie, indeplineste conditiile de participare si nu are alt ofertant, situatie in care atribuirea se va face direct, la pretul de strigare.

In situatia in care la licitatia unui spatiu ocupat se prezinta doar fostul chirias , al carui contract expira la data licitatiei , spatiul va fi atribuit acestuia la pretul de pornire , la care se adauga doua trepte.

Informaţiile şi detaliile cu privire la condiţiile de depunere a dosarelor de licitaţie, precum şi organizarea şi desfăşurarea acesteia se găsesc la sediul societăţii, persoană de contact – Huza Gheorghe.

Data limită de depunere a dosarelor este 24 martie 2017, ora 11.00.

Cu deosebit respect,
Administrator,
Ujica Valer