SC ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE SRL scoate la licitaţie publică cu strigare , în vederea închirierii, următoarele spaţii comerciale în pieţele publice:

1. spațiu cu destinația grup sanitar identificat în Piata Cuza Vodă, în suprafață de 31 mp.;
2. spațiu cu destinația alimentație publică , depozit ș.a. identificat în Piața de Vechituri, în suprafață de 164 mp;
3. spaţiu cu destinația miniabator , identificat în Piața Cuza Vodă , în suprafaţă de 46,2 mp;

Licitaţia va avea loc în data 26 martie 2019, ora 10, la sediul societăţii din municipiul Tîrgu Mureş, str. Cuza Vodă, nr. 89, jud. Mureş.

Informaţiile şi detaliile cu privire la condiţiile de depunere a dosarelor de licitaţie, precum şi organizarea şi desfăşurarea acesteia se găsesc la sediul societăţii, persoană de contact – Șomodi Gabriel.

Data limită de depunere a dosarelor este 22.03. 2019, ora 11.00

Conducerea societății