SC ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE SRL scoate la licitaţie publică cu strigare , pentru închiriere, următoarele spaţii comerciale în pieţele publice:

1-.Spatiu comercial situat in Piata Cuza Voda , Hala Agroalimentara , etaj , cu o suprafata de 35 mp
2-.Spatiu cu destinatia Grup Sanitar , situat in Piata Cuza Voda , Cladirea administrativa , parter cu o suprafata de 31 mp.
3-. 1(unu) spaţiu cu destinaţia birou, identificat în clădirea administrativă – sediu, C 5, etaj III, Piaţa Cuza Vodă, cu suprafaţă de 22 mp.;
4. spaţiu comercial ( nr.2) cu destinaţia comerţ – îmbrăcăminte, încălţăminte, produse textile, etc. identificat în Piaţa Cuza Vodă, Hala agroalimentară, C 2, etaj, cu suprafaţă de 48 mp (36 vanzare + 12 depozit);
5 .spaţiu comercial (nr.6)cu destinaţie comerţ- textile, confecţii, îmbrăcăminte, încălţăminte etc., identificat în Piaţa Cuza Vodă, Hala agroalimentară, C 2, etaj, cu suprafaţă de 51 mp ( 39 vanzare + 12 depozit );
6. spaţiu comercial cu destinaţia comerţ- textile, confecţii etc. identificat în Piaţa Cuza Vodă, Hala agroalimentară, parter, în suprafaţă de 15 mp ( sub scara);
7. spaţiu comercial cu destinaţia Alimentatie publica , identificat in Piata Cuza Voda , cu o suprafata de 181 mp.(169+12)
8. spatiu comercial situat in Piata 22 Decembrie 1989 , chiosc , cu o suprafata de 50 mp
9. spațiu- alimentație publică în unitate specializată, identificat în Piața de Vechituri, în suprafață de 164 mp.
10.Spatiu comercial cu destinatia comert-textile, confectii etc, identificat in Piata Cuza Voda, Hala agroalimentara, C 2 etaj, cu suprafata de 18 m
11.spaţiu comercial cu destinaţia comerţ, identificat în Piaţa Cuza Vodă, Hala Agroalimentara veche, cu suprafaţă de 19,50 mp.
12. spatiu comercial situat in Piata Cuza Voda , Hala agroalimentara ,etaj , in suprafata de 95 mp. ( spatiul nr.8)
13. Spatiu comercial , situat in Piata Cuza Voda , Hala agroalimentara, , Depozit ,cu o suprafata de 65 mp.
14.Spatiu comercial situat in Piata Cuza Voda , Hala comerciala veche, corp 7 cu o suprafata de 13,5 mp.
15.Spatiu comercial situat in Piata Cuza Voda , chiosc modernizat cu suprafata de 9 mp, cu destinatia comert.

Licitaţia va avea loc în data 28 noiembrie 2017, ora 10, la sediul societăţii din municipiul Tîrgu Mureş, str. Cuza Vodă, nr. 89, jud. Mureş.

In cazul spatiilor de la punctele 3-15 adjudecarea acestora se va face in favoarea celui care se inscrie la licitatie, indeplineste conditiile de participare si nu are alt ofertant, situatie in care atribuirea se va face direct, la pretul de strigare.

Informaţiile şi detaliile cu privire la condiţiile de depunere a dosarelor de licitaţie, precum şi organizarea şi desfăşurarea acesteia se găsesc la sediul societăţii, persoană de contact – Huza Gheorghe.

Data limită de depunere a dosarelor este 24 noiembrie 2017, ora 11.00.

Cu deosebit respect,
Administrator,
Ujica Valer