SC ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE SRL scoate la licitaţie publică cu strigare , pentru închiriere, următoarele spaţii comerciale în pieţele publice: 1.Spatiu comercial -chiosc modernizat nr. 4 situat in Piata 22 Decembrie 1989 cu destinatia comert in suprafata de 18 mp; Spatiu comercial -chiosc modernizat nr. 3 situat in Piata Cuza Voda nr. 89 cu destinatia comert in suprafata de 8,65 mp; Spatiu comercial situat in Piata Cuza Voda nr. 89 , Hala comerciala etaj, cu destinatia comert in suprafata de 24 mp; Spatiu comercial situat in Piata Cuza Voda nr. 89 , Hala comerciala etaj, cu destinatia comert in suprafata de 95 mp; Spatiu comercial situat in Piata Cuza Voda nr. 89 , cu destinatia comert in suprafata de 43 mp; Grup social situat in Piata Armatei in suprafata de 18 mp; 7. 5 (cinci) spaţii cu destinaţia birou, identificate în clădirea administrativă – sediu, C 5, etaj III, Piaţa Cuza Vodă, cu suprafaţă de 22 mp. fiecare; 8. spaţiu comercial cu destinaţia comerţ – îmbrăcăminte, încălţăminte, produse textile, etc. identificat în Piaţa Cuza Vodă, Hala agroalimentară, C 2, etaj, cu suprafaţă de 48 mp; 9. spaţiu comercial cu destinaţia comerţ, identificat în Piaţa Cuza Vodă, C 1, cu suprafaţă de 12 mp; 10 .spaţiu comercial cu destinaţie comerţ- textile, confecţii, îmbrăcăminte, încălţăminte etc., identificat în Piaţa Cuza Vodă, Hala agroalimentară, C 2, etaj, cu suprafaţă de 51 mp; 11. spaţiu comercial cu destinaţia comerţ- textile, confecţii etc. identificat în Piaţa Cuza Vodă, Hala agroalimentară, parter, în suprafaţă de 15 mp; 12. spaţiu comercial cu destinaţia comerţ- materiale plastice etc. identificat în Piaţa Cuza Vodă, Hala agroalimentară, parter, în suprafaţă de 28,15 mp. 13.spaţiu cu destinaţia depozit, identificat în Piaţa Cuza Vodă, Hala comercială agroalimentară (în curtea interioară a imobilului) având o suprafaţă de 104 mp; 14. spațiu comercial cu destinația comerț – mase plastice etc., identificat în Piața Cuza Vodă, Hala agroalimentară, C 2, etaj, în suprafață totală de 67 mp; 15. spațiu- alimentație publică în unitate specializată, identificat în Piața de Vechituri, în suprafață de 164 mp. 16.Spatiu comercial cu destinatia comert-textile, confectii etc, identificat in Piata Cuza Voda, Hala agroalimentara, C 2 etaj, cu suprafata de 18 mp; 17. Spatiu comercial cu destinatia comert , identificat in Piata Cuza Voda nr. 89 , Corp 8 , in suprafata de 63 mp Licitaţia va avea loc în data 27 septembrie 2016, ora 10, la sediul societăţii din municipiul Tîrgu Mureş, str. Cuza Vodă, nr. 89, jud. Mureş. In cazul spatiilor de la punctele 7-17 adjudecarea acestora se va face in favoarea celui care se inscrie la licitatie, indeplineste conditiile de participare si nu are alt ofertant, situatie in care atribuirea se va face direct, la pretul de strigare. Informaţiile şi detaliile cu privire la condiţiile de depunere a dosarelor de licitaţie, precum şi organizarea şi desfăşurarea acesteia se găsesc la sediul societăţii, persoană de contact – Somodi Gabriel. Data limită de depunere a dosarelor este 23 septembrie 2016, ora 11.00.

Cu respect,
Administrator,
Ujica Valer