S.C. ADMINISTRATOR IMOBILE ȘI PIEȚE S.R.L. titular al investiției “DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE ȘI CONSTRUIRE CENTRU DE DESFACERE PRODUSE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE ÎN PIAȚA CUZA VODĂ” propus a fi amplasat în MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ, JUD. MUREȘ, STRADA CUZA VODĂ, NR. 89, JUDEȚUL MUREȘ, cu efectuarea evaluării impactului asupra mediului, pentru proiectul “DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE ȘI CONSTRUIRE CENTRU DE DESFACERE PRODUSE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE ÎN PIAȚA CUZA VODĂ” propus a fi amplasat în MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ, JUD. MUREȘ, STRADA CUZA VODĂ, NR. 89, JUDEȚUL MUREȘ.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Mureș din strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, în zilele de luni, între orele 09:00 și 15:00 și marți – vineri între orele 09:00 – 12:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://.apmms.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Mureș.
Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Mureș din Târgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9:00 și marți-vineri între orele 9:00-12:00, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Conducerea societății,