S.C. Administrator Imobile și Piețe S.R.L. informează cetățenii urbei că, în perioada Sărbătorilor Pascale (ortodox și catolic), respectiv 14 aprilie – 19 aprilie, Piața Cuza Vodă este singura piață autorizată pentru comercializarea mieilor vii.

În această locație, în perioada arătată, va funcționa de asemenea, un punct de sacrificare a mieilor, monitorizat și autorizat veterinar, amenajat corespunzător pentru desfășurarea activității specifice.

Producătorii care intenționează să comercializeze în piață miei vii, din gospodăriile proprii, trebuie să dețină asupra lor următoarele documente: actul de identitate al producătorului; certificat sanitar- veterinar de transport animale vii (miei) – eliberat de medicul veterinar din localitate; formular de mișcare a mieilor şi document privind informaţiile legate de lanţul alimentar, eliberate de medicul veterinar; mieii trebuie să fie identificaţi cu crotaliu electronic.

Atenționăm pe această cale că, cetățenii care cumpără miei sau alte produse de origine animală din alte locuri decât cele autorizate își asumă responsabilitatea eventualelor îmbolnăviri!

Cu respect,
Director
ec. Filimon Vasile