La Adunarea generală a acționarilor de la S.C. Administrator Imobile și Piețe S.R.L. din data de 22.04.2021, acționarul unic respectiv Consiliul Local Tg. Mureș a inițiat o hotărâre prin care s-a aprobat scutirea de la plata taxei zilnice de masă în piețele agroalimentare de pe raza municipiului Târgu Mureș a producătorilor agricoli individuali cu vârsta de peste 75 ani.

Această măsură constituie o formă de atragere a producătorilor agricoli individuali spre piețele agroalimentare în vederea promovării produselor naturale autohtone.