Conform art. 92 pct. 3.2. din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Exploatare și Întreținere a Parcărilor și Zonelor de Staționare cu Plată în Regim de Autotaxare aflate pe domeniul public al Municipiului Târgu Mureș, abonamentul gratuit pentru autovehicule cu propulsie electrică 100% se eliberează în baza următoarelor documente:

  • cartea de identitate a solicitantului original și copie
  • permis de conducere original și copie
  • certificat de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului din care să rezulte că autovehiculul este cu propulsie electrică – copie și original
  • certificat de atestare fiscală de la Serviciul de impozite și taxe a Primăriei Municipiului Târgu Mureș
  • alte documente după caz

Reamintim că abonamentul gratuit se eliberează pentru deținătorii de astfel de autovehicule care au domiciliul în Târgu Mureș sau sediul social al societății și nu sunt valabile în Zona O (zero) de parcare.

 

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Conducerea societății,