Având în vedere tot mai desele dezinformări cu privire la apartenența piețelor publice din muncipiul Tîrgu Mureș, informăm cetățenii asupra faptului că serviciul public, Administrația Piețelor Tîrgu Mureș, a fost desființat prin Hotărărea Consiliului Municipal Tîrgu Mureș nr. 33 din 10 februarie 2011, ca urmare a aplicării Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 privind modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale precum și stabilirea unor măsuri financiare.

În aceste condiții, s-a analizat posibilitatea constituirii și a preluării activității de către SC ADMINISTRATOR IMOBILE ȘI PIEȚE S.R.L., pe structura fostului serviciu public Administrația Piețelor, transferarea personalului în societatea consolidată, concesionarea activității și a bunurilor din piețe către S.C. ADMINISTRATOR IMOBILE ȘI PIEȚE S.R.L., și stabilirea componenței Adunării Generale. Astfel, S.C. ADMINISTRATOR IMOBILE ȘI PIEȚE s-a constituit ca o societate comercială cu răspundere limitată, cu capital integral municipal având asociat unic – CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ, deținător al tuturor părților sociale, activitatea societății fiind de interes local. Organul suprem al societății este Adunarea Generală, formată din toți cei 23 de consilieri locali, care ia decizii privind activitatea acesteia și asigură politica ei economică și comercială. Din rândul membrilor AGA, dl. viceprimar Csegzi Sandor este desemnat pentru asigurarea unei relații directe și permanente atât cu cetățenii urbei, în ceea ce privește activitatea societății, cât și cu privire la punerea în aplicare, cu sprijinul directorului societății, a hotărârilor Adunării Generale. Menționăm că, societatea este condusă de un director, în persoana d.lui Filimon Vasile, numit prin hotărâre a Adunării Generale cu contract de mandat, care îndeplinește și funcția de administrator unic desemnat și prin actul constitutiv al societății.

SC ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE SRL
Director,
ec. Filimon Vasile