SC ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIETE SRL şi ADMINISTRATIA BAZINALĂ DE APĂ MUREŞ informează utilizatorii PIEŢEI DE VECHITURI că începând cu data de 16 OCTOMBRIE 2011 este interzisă desfăşurarea activităţii comerciale pe digul din vecinătatea pieţei, datorită lucrărilor de reamanajare şi de modernizare efectuate de-a lungul malului Mureş. Comerţul va fi permis doar în perimetrul Pieţei de Vechituri, pe platoul pietei, sens în care, atenţionăm pe această cale, că nerespectarea măsurii dispunse va atrage sancţionarea în consecinţă a celor vinovaţi, de către organele abilitate.