SC ADMINISTRATOR IMOBILE ȘI PIEȚE SRL  cu sediul în  Tîrgu Mureș, str. Cuza Vodă, nr. 89, jud. Mureș, organizează concurs în data de 15.07.2022, ora 10,00, pentru ocuparea unui post de muncitor necalificat, pe durată determinată.

Condiții necesare pentru înscriere:

– studii generale;

– deţine atestat de pază;

Acte necesare :

–        cerere de înscriere;

–        copie xerox după B.I/C.I.

–        copie xerox după actele de studii;

–        copie xerox după cartea de muncă;

–        adeverințe care să ateste vechimea în muncă;

–        cazier judiciar;

–        curriculum vitae;

–        adeverință medicală de la medicul de familie.

 

Concursul constă în probă practică.

Data limită de depunere a dosarelor de înscriere este 14.07.2022, ora 12.00.

Relații suplimentare se pot obține la sediul societății tel. 0265-250225, 0729/165152, de luni până vineri între orele 08.00 -15.00.

Conducerea societății,