Către,

SC ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE SRL cu sediul în Tg-Mureş, str. Cuza Vodă, nr. 89, jud. Mureş organizează în data de 23 februarie 2012, ora 10.00, concurs pentru ocuparea unui post vacant de casier – încasator, pe durata nedeterminată din cadrul Serviciului piețe.

Condiţii de participare:

– studii generale;

Acte necesare:

– cerere însoţită de curriculum vitae

– acte / diploma de studii – copie

– carte de identitate / buletin de identitate – copie

– cazier judiciar;

– adeverinţă medicală;

– copie după cartea de munca și adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, din 1 ianuarie 2011;

– recomandare

Data limită de depunere a dosarelor de înscriere 22 februarie 2012, ora 12.00

Concursul constă în probă scrisă (din tematică şi bibliografia cerută).

Tematica: se găseşte la sediul din str. Cuza Vodă, nr. 89.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii – compartiment resurse umane, tel. 0265 – 250225, int. 104, si secretariat, sau pe site-ul www.piete-tgmures.ro

SC ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE SRL
Director,
ec. Filimon Vasile