Structură și mod de organizare

Structura organizatorica si numarul de personal este stabilit in concordanta cu specificul societatii, in limita mijloacelor financiare de care dispune si cu respectarea dispozitiilor legale.

Prin Hotararea AGA nr. 3 / 2011 s-a aprobat Organigrama si Statul de functii ale SC ADMINISTRATOR IMOBILE SI PIETE SRL

logo aip