Cuza Vodă utcai piac

Cuza Vodă utcai piac
MAROSVÁSÁRHELY
Cuza Voda u. 89. sz.
Tel. 0265-250225

 


KERETSZABABÁLYZAT a CUZA VODĂ UTCAI PIAC működéséhez

1. FEJ. Általános rendelkezések

1. Piac elnevezése: CUZA VODĂ utcai piac;

2. Piac elhelyezése: Cuza Vodă u., 89. sz.

3. A piac adminisztrátor elnevezése: piacvezető – Bodan Maria;

4. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETÉNEK 2011.07.28/5 sz. Határozata, a piac elhelyezkedéséről és annak sajátosságáról;

5. A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal helyi közhatóság által kiadott 2011.06.21/8259 sz. üzemeltetés engedély;

 

2. FEJ. A piac típusa és a forgalmazott áruk kategóriája

1. A piac típusa: agrár – élelmiszer piac;

2. A forgalmazott piaci termékek és szolgáltatások jellege:

a) zöldségek és gyümölcsök
b) háztartási
c) élelmiszer
d) virágok
e) nem élelmiszer
f) kis állatok (bárányok)
g) élelmiszer-ellátás

3. A piac időszaka: állandó

4. Nyitvatartási idő: a társasági igazgató döntése által a jogszabályi előírások betartásával jön létre.

 

3. FEJ. A piac terve

1. Fő útvonalak a környéken: Cuza Vodă u., Belșugului u.;

2. Parkolóhelyek: saját parkoló – a Belșugului u. bejáratánál, kb. 50 gépjárműnek;

3. A piac felszín felosztása az eladott termékek alapján az árusítási pontok elhelyezésének kijelzésével;

a) mezőgazdasági termelők (fém szerkezetű fedett csarnok lemez és polikarbonátból, és kereskedelmi csarnok);
b) háztartási termékek (fa létesítmények);
c) élelmiszer termékek (felújitott bódék, kereskedelmi terek kereskedelmi csarnokban);
d) nem élelmiszer termékek (felújitott bódék, kereskedelmi terek kereskedelmi csarnokban);
e) virágok (virágrészleg – fa helységek, fedett csarnok, kereskedelmi csarnok);
f) élő állatok (mini vágóhíd – bárányvágási hely)
g) élelmiszer-ellátás – szakosodott egységek

4. Az értékesítési pontohoz vezető útvonalak megjelölése a vásárlók részére: lásd 3. fej., 1. bekezdés

5. Eladási szerkezetek elhelyezése, élelmiszer, nem élelmiszer és élelmiszer-ellátási termékek értékesítésére:

a) üvegszál asztalok (fedett csarnok, kereskedelmi csarnok);
b) tejtermékeknek szánt csarnok (kereskedelmi csarnok);
c) téli agrár-élelmiszer csarnok (kereskedelmi csarnok);
d) felújított bódék – termopán fémszerkezetes épitmény;
e) kereskedelmi helyek (kereskedelmi csarnok);
f) élelmiszer-ellátási egységek;

6. A csarnokok elhelyezése:

a) Tejcsarnok az igazgatói épület bővítésében, beleértve a téli időszakban a kereskedelmi csarnokot is;

b) Fedett csarnok (asztal felület) – lemez és polikarbonát tető

7. A piac mérlegének az elhelyezkedése, a mérleg és a védőfelszerelés kölcsönzési helye, mellékhelyiségek elhelyezkedése:

a) az igazgatói székhely előtt – árumérleg;
b) mérlegtároló – az igazgatói épületben;
c) a parkolóból megközelíthető épületen belül található a védőfelszerelés és a mellékhelyiség, valamint a piacon kínált egyéb szolgáltatások;

8. Közműhálózatok elhelyezkedése:

a) villamos hálózat – villamos energiát biztosít az igazgatói irodákban, a mérlegtárolóban, a tejcsarnokban, télen az agrár-élelmiszer csarnokban, nyilvános mellékhelyiségekben, piac felszínhez;
b) vízszolgáltatás és kanalizálás a város vizhálózatába;
c) a piac központi fűtéssel van ellátva az igazgatói épületben, légkondicionáló berendezés a tejcsarnokban és kályha, társadalmi csoport,
d) a fedett csarnokban található zöldség- és gyümölcsmosó, ivókút – asztal platform.

9. Hulladéktároló helyek: speciálisan berendezett trapézlemezből készült hely, betonfelülettel ellátva, csatornázás és vízforrás, zárt raktárak.

 

4. FEJ. A teljes piac és a felszín bemutatása

1. Teljes felület – 12.429 m²

2. A piac felszín teljes felülete – 1.686 m², amelyből 1.100 m² fedett.

3. Az anyag, amelyből a piac felszín járdája készült: aszfalt;

4. A termékek értékesítésére szolgáló meglévő piaci részlegek felsorolása, valamint az egyes szektorok értékesítési helyeinek száma:

a) engedélyezett személyek részlege – zöldségek, gyümölcsök – 40 asztal;
b) mezőgazdasági termelői részleg – zöldségek, gyümölcsök, virágok – 214 asztal;
c) virágrészleg – (8 fából készült helység).
d) tejtermék részleg – 6 hűtőszekrény kirakat+ 1 asztal kirakattal, alumínium tetejű
e) élelmiszer- és nem élelmiszeripari részleg – 50 kereskedelmi hely, bódék;
f) értékesítési bódé részleg: 15 hely
g) bárányvágási részleg – mini vágóhíd – 1,
h) élelmiszer-ellátási egységek – 5;

5. A piac felszín összes szektorában jelen lévő bútorok leírása: anyagok, amelyből készültek, méretük:

a) üvegszálból készült asztalok, térkő és aszfalt – a piac felszínén;
b) fém asztalok alumínium munkalapokkal, üvegajtós hűtő, padlólap és falicsempe burkolat – a tejcsarnokban;
c) fából készült felszínek – virágrészleg, háztartási használat, tárolók;

 

5. FEJ. A piaci felhasználók számára nyújtott szolgáltatások:

1.A piaci felhasználóknak nyújtott szolgáltatások

a) áruk és csomagolások tárolására szolgáló helyek;
b) mérlegek és védőfelszerelés tárolására és kölcsönzésére szolgáló helyek;
c) az össztömegmérleg elhelyezésének helyei;
d) víztároló tartály zöldségek és gyümölcsök mosásához;
e) a felszínre helyezett ívóvízsugarárral ellátott kútak, ivóvízforrások;
f) adminisztrátori iroda;
g) tér a karbantartási és tisztítószerek tárolására;
h) parkolóhelyek;
i) a kereskedelmi tevékenységből származó hulladék gyűjtőhelye;
j) tűzvédelmi és tűzoltási eszközökkel felszerelt hely;
k) nyilvános illemhelyek.

2.A piaci tevékenységet elősegítő szolgáltatások a 348/2004 Határozat 12. cikk, (1) bekezdés, 13. cikk szerint;

3. A piac csatlakoztatása a villamos hálózathoz, a vízhálózathoz vagy egyéb ivóvízforráshoz, a csatornahálózathoz vagy szennyvíz tartályokhoz, a gázhálózathoz, kültéri zárt szemetesekhez (hulladékgyűjtés céljából), központi fűtési rendszer; fürdőszoba, napi karbantartás a piacon.

 

6. FEJ. A piaci felhasználóknak jogai és kötelezettségei

Jogai:

könnyen tudjanak tájékozódni a piaci árakról;

a mezőgazdasági termelőknek lehetőségük legyen metrológiailag ellenőrzött mérlegeket bérelni a piac igazgatóságtól;

szabadon hozzáférjenek egy mérés esetén a 30 kg-os mérleghez;

lehetőségük legyen az általuk megszabott áron árusítani a saját terméküket;

hozzáférésük legyen a piac igazgatóság által kínált összes szolgáltatáshoz;

tájékoztatást kapjanak a piac működési időszakáról és nyivatatartásáról;

Kötelezettségei:

az eladásra kínált termékek árainak megjelenítése a jogszabályi előírások szerint;

a termékek kibontására vonatkozó jogszabályok betartása;

mérőeszközök megjelenítése;

csak metrológiailag ellenőrzött mérlegeket használjon;

a jogi személy, az jogosult természetes személy vagy a családi vállalkozás nevének feltüntetése olyan helyre ahol látható és könnyenolvasható és ne legyen letörőlhető;

a tisztaság állandó megtartása az értékesítési helyen és annak környékén, valamint a szemét elszállítása a piacon speciálisan kialakított helyekre, szükség esetén;

ne jelenítse meg az árukat a kijelölt értékesítési helyen kívül;

ne kínálja eladásra az árukat útközben;

ne kínálja eladásra a termékeket a piac megnyitása előtt vagy bezárása után;

a 61/1991-es törvény rendelkezéseinek betartása amely egyes társadalmi együttélési szabályokat, a közrendet és a köznyugalmat sértő cselekmények büntetését foglalja magában

ne kövessen el obszcén cselekedeteket vagy gesztusokat, ne sértegessen, ne használjon sértő vagy vulgáris kifejezéseket, tettekkel való fenyegetést egy személy vagy annak tulajdonával szemben és ne váltsa ki az állampolgárok felháborodását, illetve ne sértse ezek méltóságát és becsületét

 

7. FEJ A piac adminisztrátor jogai és kötelezettségei

A piac adminisztrátor jogai és kötelezettségei a következők:

kidolgozza a piac működésére vonatkozó szabályozatot, és benyújtja a helyi hatóságokhoz, hogy jóváhagyják;

ellenőrzi, hogy a piaci felhasználók rendelkeznek termelői/kereskedői engedéllyel, a jogszabályi előírásoknak megfelelően és nem engedélyezi más kereskedők hozzáférését;

ellenőrzi hogyha a piaci felhasználók feltüntették nevüket és székhelyüket;

jól látható és olvasható helyen megjeleníti a piacon alkalmazott szabályzatot, nyitvatartást, valamint a piaci árakat;

támogatja a felhatalmazott ellenőrző szerveket;

nem engedi, hogy a piaci felhasználók száma nagyobb legyen mint amennyi megengedett az általuk kínált termékek értékesítésének részlegében;

meghatározza a szolgáltatások árát és biztosítja azok megjelenítését;

nyilvántartja az értékesítési helyek iránti kérelmeket és a kérelmek sorrendje szerint a mezőgazdasági termelők és a háztartási termékek kereskedői számára történő átadásukat biztosítja;

megvizsgálja, hogy a piaci felhasználók tulajdonában lévő mérőeszközök metrológiailag ellenőrzött, és megtiltja azok használatát, amelyek nem felelnek meg a szakterület jogi rendelkezéseinek;

biztosítja metrológiai szempontból azoknak a mérlegeknek az időszakos ellenőrzését, amelyeket bérbe ad a piaci felhasználó számára;

annyi üzemképes mérleget biztosít, ahány zöldség, gyümölcs, gabona és vetőmag termelőknek fentartott értékesítési hely van a piacon;

ingyen biztosít a vásárlóknak ellenőrző mérlegeket amellyel ellenőrizhetik a mérések helyességét;

biztosítja a piac tisztítását napi szinten és bármikor szükséges;

ingyen biztosítja a 30 kg-nál nagyobb tömegű karos- vagy hídmérleg működését, amelyek szükségesek a piaci felhasználók nagy mennyiségű értékesített áruihoz;

büntetést szab ki azok esetében, akik nem tartják be ennek rendelkezéseit, többek között korlátozott ideig tartó tilalmat szab meg mely szerint nem folytathatják kereskedelmi tevékenységüket a piacok területén;

eltávolítja a piac területéről azokat, akik nem hajlandóak a közrend és csendet megőrizni, akik gyakran obszcén cselekedeteket vagy gesztusokat követnek el, sértegetnek, sértő vagy vulgáris kifejezéseket használnak, erőszakos tettekkel fenyegetnek egy személy vagy annak tulajdonát és kiváltják az állampolgárok felháborodását, illetve megsértik ezek méltóságát és becsületét

Az irányítási tulajdonságokkal rendelkező illetékes intézmények a hatályos jogszabályokkal összhangban felügyelik a piaci felhasználók jogainak és kötelezettségeinek betartását, a keretszabályzat határozatai szerint.

 

Gt. INGATLAN ÉS PIACIGAZGATÓSÁG Kft.,

Adminisztrátor,

Ujica Valer

 

A piaci szolgáltatás vezetőjének,

Dr. Milasan Petru Cristian

logo aip