Diamant napi piac

Diamant napi piac
MAROSVÁSÁRHELY
Rodniciei u., 6. sz.
Tel. 0265-256174


KERETSZABABÁLYZAT a DIAMANT NAPI PIAC működéséhez

1. FEJ. Általános rendelkezések

1. Piac elnevezése: Diamant napi piac;

2. Piac elhelyezése: Rodniciei u., 6. sz.

3. A piac adminisztrátor elnevezése: piacvezető – Despina Nicoleta;

4. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETÉNEK 2011.07.28/5 sz. Határozata, a piac elhelyezkedéséről és annak sajátosságával kapcsolatosan;

5. A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal helyi közhatóság által kiadott 2011.06.21/8261 sz. üzemeltetés engedély;

2. FEJ. A piac típusa és a forgalmazott áruk kategóriája

1. A piac típusa: agrár – élelmiszer piac;

2. A forgalmazott piaci termékek és szolgáltatások jellege:

a) zöldségek és gyümölcsök

b) háztartási

c) élelmiszer

d) nemélelmiszer

e) virágok

3. A piac időszaka: állandó

4 Nyitvatartási idő: a társasági igazgató döntése által a jogszabályi előírások betartásával jön létre.

 

3. FEJ. A piac terve

1. Fő útvonalak a környéken: Jeddi u., Rodniciei u., Cutezanței u.;

2. Parkolóhelyek: nincs saját parkoló;

3. A piac felszín felosztása az eladott termékek alapján az árusítási pontok elhelyezésének kijelzésével;

a) mezőgazdasági termelők – fedett csarnok;

b) háztartási termékek – fedett csarnok;

c) élelmiszer termékek – újított bódék és kereskedelmi terek;

d) nem élelmiszer termékek – újított bódék és kereskedelmi terek;

e) virágok – fedett csarnokok.

4. Az értékesítési pontokhoz vezető útvonalak megjelölése a vásárlók részére: lásd 3. fej., 1. bekezdés

5. Eladási szerkezetek elhelyezése, élelmiszer, nem élelmiszer és élelmiszer-ellátási termékek értékesítésére:

a) fém asztalok;

b) felújított bódék;

c) kereskedelmi terek az igazgatói épületben;

6. A csarnokok elhelyezése:

a) Tejtermék csarnok – az igazgatói épületen belül;

b) Fedett csarnok (a piac felszínén) fém szerkezeten és üvegszál tető;

7. A piac mérlegének az elhelyezkedése, a mérleg és a védőfelszerelés kölcsönzési helye, mellékhelyiségek elhelyezkedése:

a) az igazgatósági részleg előtt – elektromos mérleg;

b) mérlegtároló – az igazgatói épületben;

c) a piacépületen belül található a védőfelszerelés és a mellékhelyiség, valamint a piacon kínált egyéb szolgáltatások;

8. Közműhálózatok elhelyezkedése:

a) villamos hálózat – villamos energiát biztosít az igazgatói irodákban, a mérlegtárolóban, az agrár-élelmiszer csarnokban, nyilvános mellékhelyiségekben a piac felszínen;

b) vízszolgáltatás és kanalizálás a város vizhálózatába;

c) a piac központi fűtéssel van ellátva az igazgatói épületben és társadalmi csoportban;

d) a fedett csarnokban található zöldség- és gyümölcsmosó, ivókút.

9. Hulladéktároló helyek: speciálisan berendezett téglából készült hely, betonfelülettel ellátva, csatornázás és vízforrás.

FEJ. 4 A teljes piac és a felszín bemutatása

1. Teljes felület – 1124 m²

2. A piac felszín teljes felülete – 1124 m², amelyből 1087 m² fedett.

3. Az anyag, amelyből a piac felszín járdája készül: aszfalt;

4. A termékek értékesítésére szolgáló meglévő piaci részlegek felsorolása, valamint az egyes szektorok értékesítési helyeinek száma:

a) engedélyezett személyek részlege – zöldségek, gyümölcsök – 26 asztal;

b) mezőgazdasági termelők részlege – zöldségek, gyümölcsök – 94 asztal;

c) élelmiszer- és nem élelmiszeripari részleg – 11 bódé és 4 kereskedelmi tér;

d) tejtermék részleg – 1 asztal;

5. A piac felszín összes részlegében jelen lévő bútorok leírása: anyagok, amelyből készültek, méretük:

a) fém asztalok – a piac terén;

b) padlólappal és falicsempével burkolt irodák, tejcsarnok, és társadalmi csoport;

 

5.FEJ. A piaci felhasználók számára nyújtott szolgáltatások:

1. A piaci felhasználóknak nyújtott szolgáltatások:

a) áruk és csomagolások tárolására szolgáló helyek;

b) mérlegek és védőfelszerelés tárolására és kölcsönzésére szolgáló helyek;

c) az össztömegmérleg elhelyezésének helyei;

d) víztároló tartály zöldségek és gyümölcsök mosásához;

e) a felszínre helyezett ívóvízsugarárral ellátott kútak, ivóvízforrások;

f) igazgatói iroda;

g) tér a karbantartási és tisztítószerek tárolására;

h) a kereskedelmi tevékenységből származó hulladék gyűjtőhelye;

i) tűzvédelmi és tűzoltási eszközökkel felszerelt hely

j) nyilvános illemhelyek.

2. A piaci tevékenységet elősegítő szolgáltatások a 348/2004 Határozat 12. cikk, (1) bekezdés, 13. cikk szerint;

3. A piac csatlakoztatása a villamos hálózathoz, a vízhálózathoz vagy egyéb ivóvízforráshoz, a csatornahálózathoz vagy szennyvíz tartályokhoz, kültéri zárt szemetesekhez hulladékgyűjtés céljából, a gázhálózathoz, napi karbantartás a piacon.

 

6. FEJ. A piaci felhasználóknak jogai és kötelezettségei

Jogai:

1. könnyen tudjanak tájékozódni a piaci árakról;

2. a mezőgazdasági termelőknek lehetőségük legyen metrológiailag ellenőrzött mérlegeket bérelni a piac igazgatóságtól;

3. szabadon hozzáférjenek egy mérés esetén a 30 kg-os mérleghez;

4. lehetőségük legyen az általuk megszabott áron árusítani a saját terméküket;

5. hozzáférésük legyen a piac igazgatóság által kínált összes szolgáltatáshoz;

6. tájékoztatást kapjanak a piac működési időszakáról és nyivatatartásáról;

Kötelezettségei:

1. az eladásra kínált termékek árainak megjelenítése a jogszabályi előírások szerint;

2. a termékek kibontására vonatkozó jogszabályok betartása;
3. mérőeszközök megjelenítése;

4. csak metrológiailag ellenőrzött mérlegeket használjon;

5. a jogi személy, az jogosult természetes személy vagy a családi vállalkozás nevének feltüntetése olyan helyre ahol látható és könnyenolvasható és ne legyen letörőlhető;

6. a tisztaság állandó megtartása az értékesítési helyen és annak környékén, valamint a szemét elszállítása a piacon speciálisan kialakított helyekre, szükség esetén;

7. ne jelenítse meg az árukat a kijelölt értékesítési helyen kívül;

8. ne kínálja eladásra az árukat útközben;

9. ne kínálja eladásra a termékeket a piac megnyitása előtt vagy bezárása után;

10. a 61/1991-es törvény rendelkezéseinek betartása amely egyes társadalmi együttélési szabályokat, a közrendet és a köznyugalmat sértő cselekmények büntetését foglalja magában

11. ne kövessen el obszcén cselekedeteket vagy gesztusokat, ne sértegessen, ne használjon sértő vagy vulgáris kifejezéseket, tettekkel való fenyegetést egy személy vagy annak tulajdonával szemben és ne váltsa ki az állampolgárok felháborodását, illetve ne sértse ezek méltóságát és becsületét.

 

7. FEJ. A piac adminisztrátor jogai és kötelezettségei

A piac adminisztrátor jogai és kötelezettségei a következők:

1. kidolgozza a piac működésére vonatkozó szabályozatot, és benyújtja a helyi hatóságokhoz, hogy jóváhagyják;

2. ellenőrzi, hogy a piaci felhasználók rendelkeznek termelői/kereskedői engedéllyel, a jogszabályi előírásoknak megfelelően és nem engedélyezi más kereskedők hozzáférését;

3. ellenőrzi hogyha a piaci felhasználók feltüntették nevüket és székhelyüket;

4. jól látható és olvasható helyen megjeleníti a piacon alkalmazott szabályzatot, nyitvatartást, valamint a piaci árakat;

5. támogatja a felhatalmazott ellenőrző szerveket;

6. nem engedi, hogy a piaci felhasználók száma nagyobb legyen mint amennyi megengedett az általuk kínált termékek értékesítésének részlegében;

7. meghatározza a szolgáltatások árát és biztosítja azok megjelenítését;

8. nyilvántartja az értékesítési helyek iránti kérelmeket és a kérelmek sorrendje szerint biztosítja a mezőgazdasági termelők és a háztartási termékek kereskedői számára történő átadásukat biztosítja;

9. megvizsgálja, hogy a piaci felhasználók tulajdonában lévő mérőeszközök metrológiailag ellenőrzöttek, és megtiltja azok használatát, amelyek nem felelnek meg a szakterület jogi rendelkezéseinek;

10. biztosítja metrológiai szempontból azoknak a mérlegeknek az időszakos ellenőrzését, amelyeket bérbe ad a piaci felhasználó számára;

11. annyi üzemképes mérleget biztosít, ahány zöldség, gyümölcs, gabona és vetőmag termelőknek fentartott értékesítési hely van a piacon;

12. ingyen biztosít a vásárlóknak ellenőrző mérlegeket amellyel ellenőrizhetik a mérések helyességét;

13. biztosítja a piac tisztítását napi szinten és bármikor szükséges;

14. ingyen biztosítja a 30 kg-nál nagyobb tömegű karos- vagy hídmérleg működését, amelyek szükségesek a piaci felhasználók nagy mennyiségű értékesített áruihoz;

15. büntetést szab ki azok esetében, akik nem tartják be ennek rendelkezéseit, többek között korlátozott ideig tartó tilalmat szab meg mely szerint nem folytathatják kereskedelmi tevékenységüket a piacok területén;

16. eltávolítja a piac területéről azokat, akik nem hajlandóak a közrend és csendet megőrizni, akik gyakran obszcén cselekedeteket vagy gesztusokat követnek el, sértegetnek, sértő vagy vulgáris kifejezéseket használnak, erőszakos tettekkel fenyegetnek egy személy vagy annak tulajdonát és kiváltják az állampolgárok felháborodását, illetve megsértik ezek méltóságát és becsületét.

Az irányítási tulajdonságokkal rendelkező illetékes intézmények a hatályos jogszabályokkal összhangban felügyelik a piaci felhasználók jogainak és kötelezettségeinek betartását, a keretszabályzat határozatai szerint.

Gt. INGATLAN ÉS PIACIGAZGATÓSÁG Kft.,

Adminisztrátor,
Ujica Valer

A piaci szolgáltatás vezetőjének,
Dr. Milasan Petru Cristian

logo aip