Orosz piac

Orosz piac
MAROSVÁSÁRHELY
Hadsereg tér, 1/A sz.
Tel. 0265-250260


KERETSZABABÁLYZAT az OROSZ PIAC működéséhez

1. FEJ. Általános rendelkezések

1. Piac elnevezése: Orosz piac

2. Piac elhelyezése: Hadsereg tér, 1/A sz.

3. A piac adminisztrátor elnevezése: piacvezető – Berci Erzsébet;

4. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETÉNEK 2011.07.28/5 sz. Határozata, a piac elhelyezkedéséről és annak sajátosságával kapcsolatosan;

5. A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal helyi közhatóság által kiadott 2011.06.21/8262 sz. üzemeltetés engedély;

2. FEJ. A piac típusa és a forgalmazott áruk kategóriája

1. A piac típusa: specializált vásár;

2. A forgalmazott piaci termékek és szolgáltatások jellege:

a) különféle ipari termékek / áruk;

b) háztartási és házi kellékek;

c) élelmiszer és nemélelmiszer;

d) élelmiszer-ellátás;

3. A piac időszaka: állandó

4 Nyitvatartási idő: a társasági igazgató döntése által a jogszabályi előírások betartásával jön létre.

 

3. FEJ. A piac terve

1. Fő útvonalak a környéken: Hadsereg tér, Ialomiței u.;

2. Parkolóhelyek: nincs saját parkoló;

3. A piac felszín felosztása az eladott termékek, alapján az árusítási pontok elhelyezésének kijelzésével;

a) 2 (két) fedett szakasz (110 x 12 m) – ipari termékek/áruk, háztartási és házi kellékek;

b) épületek (faházacskák) – élelmiszer- és nem élelmiszeripari termékek;

c) piac felszíne- ipari termékek/áruk, nem élelmiszeripari termékek, háztartási és házi kellékek;

4. Az értékesítési pontokhoz vezető útvonalak megjelölése a vásárlók részére: lásd 3. fej., 1. bekezdés

5. Eladási szerkezetek elhelyezése termékek értékesítésére: lásd 2. fej., 2. bekezdés:

a) fedett, zárt helyiségekbe beépített beton asztalok;

b) épületek (házacskák) fából;

c) fedett, zárt helyiségek;

d) eladási szerkezetek – élelmiszer-ellátási helyiségek;

6. A védőfelszerelés és mellékhelyiségek elhelyezkedése:

a) az adminisztrátori épületen belül találhatók a védőfelszerelések és a mellékhelyiség, valamint a piacon kínált egyéb szolgáltatások;

7. Közműhálózatok elhelyezkedése:

a) villamos hálózat – villamos energiát biztosít az adminisztrátori irodákban, nyilvános mellékhelyiségekben, piac felszín;

b) vízszolgáltatás és kanalizálás a város vizhálózatába;

c) a piac saját fűtéssel van ellátva az adminisztrátori épületben és társadalmi csoportéban;

8. Hulladéktároló helyek: speciálisan berendezett lemezből készült hely, betonfelülettel, csatornázással és vízforrással ellátva.

 

FEJ. 4 A teljes piac és a felszín bemutatása

1. Teljes felület – 7.461 m²

2. A piac felszín teljes felülete – 7.461 m², amelyből 2.640 m² fedett.

3. Az anyag, amelyből a piac felszín járdája készül:

a) aszfalt;

b) térkő;

4. A termékek értékesítésére szolgáló meglévő piaci részlegek felsorolása, valamint az egyes szektorok értékesítési helyeinek száma:

a) fedett, zárt helyiségek részlege (tető alatt) – I szakasz + II szakasz – 293;

b) fedettlen, zárt helyiségek részlege – 66;

c) élelmiszer-ellátás részleg – 3;

d) faházacskák részlege – 16;

5. A piac felszín összes részlegében jelen lévő bútorok leírása: anyagok, amelyből készültek, méretük:

a) beton asztalok fémszerkezetű helyiségbe beépítve;

b) épületek (házacskák) fából;

 

5.FEJ. A piaci felhasználók számára nyújtott szolgáltatások:

1. A piaci felhasználóknak nyújtott szolgáltatások:

a) a felszínre helyezett ívóvízsugarárral ellátott kútak, ivóvízforrások;

b) adminisztrátori iroda;

c) tér a karbantartási és tisztítószerek tárolására;

d) a kereskedelmi tevékenységből származó hulladék gyűjtőhelye;

e) tűzvédelmi és tűzoltási eszközökkel felszerelt hely

f) nyilvános illemhelyek.

2. A piaci tevékenységet elősegítő szolgáltatások a 348/2004 Határozat 12. cikk, (1) bekezdés, 13. cikk szerint

3. A piac csatlakoztatása a villamos hálózathoz, a vízhálózathoz vagy egyéb ivóvízforráshoz, a csatornahálózathoz vagy szennyvíz tartályokhoz, a gázhálózathoz.

6. FEJ. A piaci felhasználóknak jogai és kötelezettségei

Jogai:

1. könnyen tudjanak tájékozódni a piaci árakról;

2. lehetőségük legyen az általuk megszabott áron árusítani a saját terméküket;

3. hozzáférésük legyen a piac igazgatóság által kínált összes szolgáltatáshoz;

4. tájékoztatást kapjanak a piac működési időszakáról és nyivatatartásáról;

Kötelezettségei:

1. az eladásra kínált termékek árainak megjelenítése a jogszabályi előírások szerint;

2. a termékek kibontására vonatkozó jogszabályok betartása;

3. a jogi személy, az jogosult természetes személy vagy a családi vállalkozás nevének feltüntetése olyan helyre ahol látható és könnyenolvasható és ne legyen letörőlhető;

4. a tisztaság állandó megtartása az értékesítési helyen és annak környékén, valamint a szemét elszállítása a piacon speciálisan kialakított helyekre, szükség esetén;

5. ne jelenítse meg az árukat a kijelölt értékesítési helyen kívül;

6. ne kínálja eladásra az árukat útközben;

7. ne kínálja eladásra a termékeket a piac megnyitása előtt vagy bezárása után;

8. a 61/1991-es törvény rendelkezéseinek betartása amely egyes társadalmi együttélési szabályokat, a közrendet és a köznyugalmat sértő cselekmények büntetését foglalja magába;

9. ne kövessen el obszcén cselekedeteket vagy gesztusokat, ne sértegessen, ne használjon sértő vagy vulgáris kifejezéseket, tettekkel való fenyegetést egy személy vagy annak tulajdonával szemben és ne váltsa ki az állampolgárok felháborodását, illetve ne sértse ezek méltóságát és becsületét

 

7. FEJ. A piac adminisztrátor jogai és kötelezettségei

A piac adminisztrátor jogai és kötelezettségei a következők:

1. kidolgozza a piac működésére vonatkozó szabályozatot, és benyújtja a helyi hatóságokhoz, hogy jóváhagyják;

2. ellenőrzi, hogy a piaci felhasználók rendelkeznek a kereskedői engedéllyel, a jogszabályi előírásoknak megfelelően és nem engedélyezi más kereskedők hozzáférését;

3. ellenőrzi hogyha a piaci felhasználók feltüntették nevüket és székhelyüket;

4. jól látható és olvasható helyen megjeleníti a piacon alkalmazott szabályzatot, nyitvatartást, valamint a piaci árakat;

5. támogatja a felhatalmazott ellenőrző szerveket;

6. nem engedi, hogy a piaci felhasználók száma nagyobb legyen mint amennyi megengedett az általuk kínált termékek értékesítésének részlegében;

7. meghatározza a szolgáltatások árát és biztosítja azok megjelenítését;

8. nyilvántartja az értékesítési helyek iránti kérelmeket és a kérelmek sorrendje szerint biztosítja a mezőgazdasági termelők és a háztartási termékek kereskedői számára történő átadásukat biztosítja;

9. biztosítja a piac tisztítását napi szinten és bármikor szükséges;

10. büntetést szab ki azok esetében, akik nem tartják be ennek rendelkezéseit, többek között korlátozott ideig tartó tilalmat szab meg mely szerint nem folytathatják kereskedelmi tevékenységüket a piacok területén;

11. eltávolítja a piac területéről azokat, akik nem hajlandóak a közrendet és csendet megőrizni, akik gyakran obszcén cselekedeteket vagy gesztusokat követnek el, sértegetnek, sértő vagy vulgáris kifejezéseket használnak, erőszakos tettekkel fenyegetnek egy személy vagy annak tulajdonát és kiváltják az állampolgárok felháborodását, illetve megsértik ezek méltóságát és becsületét.

Az irányítási tulajdonságokkal rendelkező illetékes intézmények a hatályos jogszabályokkal összhangban felügyelik a piaci felhasználók jogainak és kötelezettségeinek betartását, a keretszabályzat határozatai szerint.

Gt. INGATLAN ÉS PIACIGAZGATÓSÁG Kft.,

Adminisztátor,
Ujica Valer

A piaci szolgáltatás vezetőjének,
Dr. Milasan Petru Cristian

logo aip