A tevékenység leírása

A Gt. INGATLAN ÉS PIACIGAZGATÓSÁG Kft. fő tevékenységének tárgya a Marosvásárhely megyei jogú város közterületén lévő piacok igazgatása és működtetése, mint:

a) a saját vagy kibérelt ingatlanok kibérelése vagy albérlése;
b) az ingatlanok igazgatása díjszabás vagy szerződés alapján.

A tásaságnak a közetkező tevékenységei vannak:

a) rendezi, megszabja és figyeli a piac kerületén végbemenő kereskedelmi tevékenységeket;
b) bírálva igazgatja a megyei jogú város köz- és magánterűletén lévő javait, ezek koncessziója idején;
c) szolgátatásokat nyújt és eladási helyeket biztosít gazdasági ügynökségek és természetes személyek részére akik mezőgazdasági termékeket állítanak elő;
d) a törvény által felhatalmazott szervek támogatásával biztosítja az optimális fogyasztóvédelem és a gazdasági szereplők közötti tisztességes verseny feltételeit;
e) csoportosítja az általa igazgatott piacfelszíneket és vásárokat, a helyi termékkínálat sajátosságai alapján amit a piac kerületén árusítanak, tiszteletbe tartva a szomszédos csoportok kompatibilitásának betartásával, amelyeket megfelelő közműhálózattal és ellátásokkal lát el;
f) biztosítja a jelen és tőkejavítások elvégzését, a koncessziós javak fenntartását állami- / magántulajdonból;
g) biztosítja és előkészíti a piacok és a vásár fejlődését új befektetésekkel, a meglévő javak bővítésével és ezek megfelelő ellátását;
h) megszervezi a kereskedelmi helységek kibérlését publikus árveréssel- a megyei jogú város közterületén lévő kereskedelmi helységek koncessziónálását, bérlési szerződéseket köt és követi a szerződési feltételek betartását, beleértve a fizetési módot és a bérleti díjak beszedését;
i) naponta végzi a természetes és jogi személyek adóztatását a köztulajdon ideiglenes használatáért, a hatályos jogszabályi előírások betartásával, és a törvény szerint biztosítja a kereskedő és a vevő javára szolgáló szolgáltatások fejlesztését;
j) a törvényesen felhatalmazott szervekkel biztosítja a rendet és fegyelmet a piacokon és vásárokon.

A társaság tevékenységét a Szervezési és működési Szabályzat előírása alapján végzi, melynek jogi alapja a 2004-ből származó 348. számú, egyes közhelyeken történő piaci termékek és szolgátatások kereskedelmi gyakorlásáról szóló Kormányhatározat.

logo aip