Producătorii care intenţionează să comercializeze miei sau iezi vii, în vederea sacrificării în punctul de tăiere autorizat aflat în piața Cuza Vodă, trebuie să deţină asupra lor următoarele documente:

– actul de identitate al producătorului;
– atestat de producător – certificat sanitar-veterinar de transport animale vii (miei) – eliberat de medicul veterinar din localitate;
– formularul de mişcare, eliberat de medicul veterinar.
– lanț alimentar ( de la medicul veterinar) – mieii trebuie să fie crotaliaţi (în ambele urechi).

Punctul de sacrificare este autorizat în perioada 15 aprilie – 28 aprilie 2019 în Piaţa Cuza Vodă.

Pentru preintâmpinarea îmbolnăvirilor cauzate de sacrificarea în condiții necorespunzătoare din punct de vedere igienic, vă recomandăm sacrificarea mieilor în punctul de sacrificare autorizat sanitar – veterinar.