SC ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE SRL scoate la licitaţie publică cu strigare, următoarele spaţii comerciale în pieţele publice – pentru închiriere:

– 4 (patru) spaţii cu destinaţia birou, identificate în clădirea administrativă – sediu (fostul hotel al pieţei), etaj III, Piaţa Cuza Vodă, corp 5, în suprafaţă de 22 mp. fiecare;

– spaţiu comercial cu destinaţie comerţ – îmbrăcăminte, încălţăminte, produse textile, etc. identificat în Piaţa Cuza Vodă, Hala comercială agroalimentară, corp 2, etaj, cu suprafaţă de 44 mp.;

– spaţiu comercial cu destinaţia comerţ – produse alimentare şi nealimentare, identificat în Piaţa Cuza Vodă, corp 1, cu suprafaţă de 12 mp.;

– spaţiu comercial cu destinaţia comerţ – pește și produse din pește, identificat în Piaţa Cuza Vodă, corp 3, în suprafaţă de 85 mp; – chioșc modernizat nr. 5 cu destinația comerț- flori, seminţe, plante şi a hranei pentru animale de companie, identificat în Piața Cuza Vodă, în suprafață de 17 mp;

– spaţiu comercial cu destinaţia comerţ- pentru desfăşurarea activităţilor de alimentaţie publică (gogoşerie), identificat în Piaţa Cuza Vodă, corp 1, cu suprafaţă de 12 mp;

– spațiu cu destinație alimentație publică, identificat în Piața Cuza Vodă, corp 1, în suprafață de 169 mp.,

– grup social identificat în Piața Cuza Vodă, corp 1 , în suprafață de 13 mp;

– chioșc modernizat nr. 6 cu destinația comerț – mase plastice, etc., identificat în Piața Cuza Vodă, în suprafață de 23 mp;

– chioșc modernizat nr. 3 identificat în Piața Cuza Vodă, cu destinația comerț – semințe, îngrășăminte etc., în suprafață de 35 mp; – chioșc modernizat nr. 2 identificat în Piața Cuza Vodă, cu destinația comerț – produse și preparate din carne etc., în suprafață de 31 mp;

– spațiu comercial cu destinația comerț- produse și preparate din carne, identificat în Piața Diamant, în suprafață de 12 mp; – chioşc modernizat nr. 2, cu destinaţia comerţ – flori și aranjamente florale, etc., identificat în Piaţa 22 Decembrie 1989, cu suprafaţă de 18 mp.

Licitaţia va avea loc în data 28 ianuarie 2014, ora 10, la sediul societăţii din municipiul Tîrgu Mureş, str. Cuza Vodă, nr. 89, jud. Mureş.

Informaţiile şi detaliile cu privire la condiţiile de depunere a dosarelor de licitaţie, precum şi organizarea şi desfăşurarea acesteia se găsesc la sediul societăţii, persoană de contact – Gligoraş Virgil. Data limită de depunere a dosarelor este 24 ianuarie 2014, ora 11.00.