SC ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE SRL scoate la licitaţie publică cu strigare, următoarele spaţii comerciale în pieţele publice – pentru închiriere:

– 5 (cinci) spaţii cu destinaţia birou, identificate în clădirea administrativă – sediu (fostul hotel al pieţei), etaj III, Piaţa Cuza Vodă, corp 5, în suprafaţă de 22 mp. fiecare;

– spaţiu comercial cu destinaţie comerţ – îmbrăcăminte, încălţăminte, produse textile, etc. identificat în Piaţa Cuza Vodă, Hala comercială agroalimentară, corp 2, etaj, cu suprafaţă de 48 mp.;

– spaţiu comercial cu destinaţia comerţ – produse alimentare şi nealimentare, identificat în Piaţa Cuza Vodă, corp 1, cu suprafaţă de 12 mp.;

– spaţiu comercial cu destinaţia comerţ – mase plastice etc, identificat în Piaţa Cuza Vodă, Hala comercială, parter, corp 2, în suprafaţă de 61,41 mp;

– spațiu comercial cu destinația comerț- produse alimentare, vinuri, identificat în Piața Cuza Vodă, corp 8, având o suprafață de 63 mp;

– spațiu cu destinația birou, identificat în Piața Cuza Vodă, corp 8, în suprafață de 33,3 mp.

Licitaţia va avea loc în data 25 martie 2014, ora 10, la sediul societăţii din municipiul Tîrgu Mureş, str. Cuza Vodă, nr. 89, jud. Mureş. Informaţiile şi detaliile cu privire la condiţiile de depunere a dosarelor de licitaţie, precum şi organizarea şi desfăşurarea acesteia se găsesc la sediul societăţii, persoană de contact – Gligoraş Virgil. Data limită de depunere a dosarelor este 21 martie 2014, ora 11.00.