SC ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE SRL scoate la licitaţie publică cu strigare, următoarele spaţii comerciale în pieţele publice – pentru închiriere:

1. 5 (cinci) spaţii cu destinaţia birou, identificate în clădirea administrativă – sediu, C 5, etaj III, Piaţa Cuza Vodă, cu suprafaţă de 22 mp. fiecare;

2. spaţiu comercial, cu destinaţie comerţ – îmbrăcăminte, încălţăminte, produse textile, etc. identificat în Piaţa Cuza Vodă, Hala agroalimentară, C 2, etaj, în suprafaţă de 48 mp;

3. spaţiu comercial, cu destinaţia comerţ, identificat în Piaţa Cuza Vodă, C 1, cu suprafaţă de 12 mp.;

4. chioșc modernizat nr. 4, identificat în Piața Cuza Vodă, cu destinatia produse alimentare, cu o suprafață de 9 mp.;

5. grup social, identificat în Piața Cuza Vodă, C 1, cu suprafața de 13 mp.

Licitaţia va avea loc în data 25 noiembrie 2014, ora 10, la sediul societăţii din municipiul Tîrgu Mureş, str. Cuza Vodă, nr. 89, jud.Mureş. Informaţiile şi detaliile cu privire la condiţiile de depunere a dosarelor de licitaţie, precum şi organizarea şi desfăşurarea acesteia se găsesc la sediul societăţii, persoană de contact – Gligoraș Virgil. Data limită de depunere a dosarelor este 21 noiembrie 2014, ora 11.00.

Cu respect,
Administrator,
Pavel DUMITRU