Având în vedere prevederile art. 37, al. 7 din Regulamentul U.E., nr. 679/2016, vă informăm că domnul Lup Marcel a fost desemnat ca persoană responsabilă cu protecţia datelor la S.C. Administrator Imobile şi Pieţe S.R.L.