Piața Cuza Vodă

TIRGU MURES
str. Cuza Voda, nr. 89
tel. 0265 – 250225

 


REGULAMENT-CADRU pentru funcţionarea PIEŢEI CUZA VODĂ

CAP. 1. Prevederi generale

1. Denumirea pieţei: Piaţa CUZA VODĂ;

2. Amplasarea pieţei: str. Cuza Vodă, nr. 89

3. Denumirea administratorului pieţei: şef formaţie piaţă – Bodan Maria;

4. Hotărârea AGA nr. 5/28.07.2011, privind localizarea pieţei şi a specificului acesteia;

5. Aviz de funcţionare nr. 8259/21.06.2011 acordat de autoritatea publică locală Primăria Tg. Mureş;

CAP. 2. Tipul pieţei şi categoria de mărfuri comercializate

1. Tipul pieţei: piaţa agro – alimentară;

2. Natura produselor şi serviciilor de piaţă care se comercializează:

 • a) legume şi fructe
 • b) de uz gospodăresc
 • c) alimentare
 • d) flori
 • e) nealimentare
 • f) animale mici (miei)
 • g) alimentatie publică

3. Periodicitatea pieţei: permanent

4.Orarul de funcţionare: se stabileşte prin dispoziţia directorului societăţii, cu respectarea reglementărilor legale.

CAP. 3. Planul pieţei

1. Căi principale de acces în zonă: str. Cuza Vodă, str. Belşugului;

2. Spaţii de parcare: parcare proprie – la intrarea din str. Belşugului, pentru aprox. 50 autovehicule;

3. Sectorizarea platoului pieţei pe specific de produse comercializate, cu indicarea amplasării punctelor de vânzare;

 • a) producători agricoli (hala acoperită, pe structură metalică din tablă şi policarbonat, şi hala comercială);
 • b) produse de uz gospodăresc (amplasamente din lemn);
 • c) produse alimentare (chioşcuri modernizate, spaţii comerciale în hala comercială);
 • d) produse nealimentare (chiocşuri modernizate, spaţii comerciale în hala comercială);
 • e) flori (sector flori – amplasamente din lemn, hala acoperită, hală comercială);
 • f) animale vii (miniabator – punct de sacrificare miei)
 • g) alimentaţie publică – unităţi specializate

4. Indicarea căilor de acces a cumpărătorilor la punctele de vânzare: vezi cap. 3, alineat 1.

5. Amplasarea structurilor de vânzare pentru comercializarea produselor alimentare, nealimentare şi de alimentaţie publică:

 • a) mese din fibră de sticlă (hală acoperită, hală comercială);
 • b) hală pentru produse lactate (hala comercială);
 • c) hală agroalimentară pe timp de iarnă (hala comercială);
 • d) chioşcuri modernizate – constructie pe structură metalică din termopane;
 • e) spaţii comerciale (hală comercială);
 • f) unităţi de alimentaţie publică;

6. Amplasarea halelor:

 • a) Hala de lactate, în prelungirea clădirii administrative, inclusiv hala comercială pe timp de iarnă;
 • b) Hala acoperită (platformă mese) – acoperiş din tablă şi policarbonat

7. Localizarea cântarului pieţei, spaţiului de închiriere a cântarelor şi echipamentului de protecţie, grupurilor sanitare:

 • a) în faţa sediului administrativ – cântar detecto;
 • b) magazia de cântare – sediu administrativ;
 • c) în incinta clădirii cu acces din parcare se află echipamentul de protecţie şi grupul sanitar, precum şi celelalte servicii oferite în cadrul pieţei;
 • 8. Localizarea reţelelor de utilităţi:
 • a) reţeaua electrică – asigură alimentarea cu energie electrică în birourile administrative, magazia de cântare, hala de lactate, hala agroalimentară pe timp de iarnă, W.C. public, platoul pieţei;
 • b) alimentare cu apă şi canalizare la reţeaua oraşului;
 • c) piaţa este prevăzută cu încălzire centrală a clădirii administrative, instalaţie climatizare hala de lactate şi sobă, grup social,
 • d) există spălător legume fructe, ţâşnitori de apă, în hala acoperita – platforma mese.

9. Spaţiile de depozitare a deşeurilor: spaţiu special amenajat din tablă profilată, prevăzut cu platformă betonată, canalizare şi sursă de apă, depozite închise.

CAP. 4 Prezentarea ansamblului pieţei şi a platoului

1. Suprafaţa totală – 12.429 mp

2. Suprafaţa totală a platoului – 1.686 mp, din care suprafaţă acoperită – 1.100 mp.

3. Materialul din care este realizat pavimentul platoului pieţei: asfalt;

4. Enumerarea sectoarelor existente în piaţă destinate desfacerii de produse, precum şi numărul de locuri de vânzare aferent fiecărui sector:

 • a) sector persoane autorizate – legume, fructe – 40 mese;
 • b) sector producători agricoli – legume, fructe,flori – 214 mese;
 • c) sector flori – (8 amplasamente de lemn).
 • d) sector lactate – 6 vitrine vitrine frigorifice + 1 masa cu vitrina, blat aluminiu
 • e) sector produse alimentare şi nealimentare – 50 spaţii comerciale, chioşcuri;
 • f) sector vânzare din boxe: 15 locuri
 • g) sector punct sacrificare miei – miniabator – 1,
 • h) unităţi de alimentaţie publică – 5;

5. Descrierea mobilierului utilizat pentru fiecare sector al platoului pieţei: materialul din care este realizat, mărimea:

 • a) mese din fibră de sticlă, pavaj şi asfalt – pe platoul pieţei;
 • b) mese metalice cu blat de aluminiu,vitrine frigorifice, pardoseala prevăzută cu gresie şi pereţii de faianţă – în hala de lactate;
 • c) amplasamente din lemn – sector flori, uz gospodăresc, boxe depozitare;

CAP. 5 Serviciile prestate utilizatorilor pieţei:

1. Servicii prestate utilizatorilor pieţei:

 • a) spaţii pentru depozitarea mărfurilor şi a ambalajelor;
 • b) spaţii pentru păstrarea şi închirierea cântarelor şi a echipamentelor de protecţie;
 • c) locuri pentru amplasarea cântarelor de control;
 • d) bazine compartimentate pentru spălarea legumelor şi fructelor;
 • e) fântâni cu jeturi de apă potabilă, amplasate pe platou, sau alte surse de apă potabilă;
 • f) birou administrativ;
 • g) spaţii pentru păstrarea materialelor de întreţinere şi de curăţenie;
 • h) locuri de parcare;
 • i) punct de colectare a deşeurilor rezultate din activitatea comercială;
 • j) punct cu mijloace iniţiale de intervenţie pentru P.S.I.;
 • k) WC-uri publice.

2. Serviciile care facilitează desfăşurarea activităţii în piaţă, cf. art. 12 alin. (1), art. 13 din H.G. nr. 348/2004;

3. Racordarea pieţei la reţeaua electrică, la reţeaua de apă sau la o sursă de apă potabilă, la reţeaua de canalizare sau fose septice, la reţeaua de gaz, existenţa europubelelor închise pentru colectare deşeuri; încălzire centrală; grup sanitar, salubrizare zilnică a pieţei.

CAP. 6 Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor pieţei

Drepturile:

 1. să se poată informa facil asupra tarifelor practicate în piaţă;
 2. producătorii agricoli să aibă asigurată posibilitatea de a închiria de la administraţia pieţei cântare verificate metrologic;
 3. să aibă acces gratuit la cântarul de 30 kg la o singură cântărire;
 4. să poată practica preţurile pe care le consideră optime pentru mărfurile pe care le comercializează;
 5. să aibă acces la toate serviciile oferite de administraţia pieţei;
 6. să fie informat asupra perioadei şi orarului de funcţionare a pieţei

Obligaţiile:

 1. afişarea preţurilor pentru produsele oferite la vânzare conform prevederilor legale;
 2. respectarea legislaţiei privitoare la desfacerea produselor;
 3. etalarea instrumentelor de măsură;
 4. folosirea numai a cântarelor verificate din punct de vedere metrologic;
 5. inscripţionarea denumirii persoanei juridice, persoanei fizice autorizate sau asociaţiei familiale la loc vizibil, uşor de citit, care să nu poată fi ştearsă;
 6. menţinerea permanentă a curăţeniei la locul de vânzare şi în jurul acestuia şi transportarea gunoiului la locurile special amenajate în cadrul pieţei, ori de câte ori este cazul;
 7. să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat;
 8. să nu ofere spre vânzare mărfurile din mers;
 9. să nu ofere spre vânzare produsele înainte de deschiderea pieţei şi după închiderea acesteia;
 10. să respecte prevederile Legii nr. 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
 11. să nu săvârşească acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora.

CAP. 7 Drepturile şi obligaţiile administratorului pieţei

Administratorul pieţei are următoarele drepturi şi obligaţii:

 1. elaborează regulamentul pentru funcţionarea pieţei şi îl supune spre avizare autorităţilor publice locale;
 2. verifică dacă utilizatorii pieţei au calitatea de producător/comerciant, conform prevederilor legale, şi nu permite accesul altor comercianţi;
 3. verifică dacă utilizatorii pieţei au afişate numele şi sediul social;
 4. afişează la loc vizibil şi în mod lizibil regulamentul, orarul de funcţionare, precum şi tarifele practicate în piaţă;
 5. sprijină organele de control autorizate;
 6. nu admite în piaţă un număr de utilizatori mai mare decât limita locurilor de vânzare existente în sectorul de piaţă destinat desfacerii produselor oferite de aceştia;
 7. stabileşte tarifele pentru serviciile prestate şi asigură afişarea acestora;
 8. asigură evidenţa solicitărilor locurilor de vânzare şi asigură atribuirea acestora producătorilor agricoli şi comercianţilor produselor de uz gospodăresc în ordinea solicitărilor;
 9. controlează dacă mijloacele de măsurare proprietatea utilizatorilor pieţei sunt verificate din punct de vedere metrologic şi interzice folosirea celor care nu corespund prevederilor legale în domeniu;
 10. asigură verificarea periodică, din punct de vedere metrologic, a cântarelor pe care le oferă spre închiriat utilizatorilor pieţei;
 11. asigură un număr de cântare în stare de funcţionare egal cu cel al locurilor de vânzare din piaţă destinate comercializării de către producătorii agricoli a legumelor, fructelor, cerealelor şi seminţelor;
 12. asigură gratuit cântare de control pentru verificarea de către cumpărători a corectitudinii cântăririlor;
 13. asigură salubrizarea pieţei zilnic şi ori de câte ori este necesar;
 14. asigură, în mod gratuit, funcţionarea unor cântare tip balanţă sau basculă cu capacitate de peste 30 kg la o singură cântărire, necesare mărfurilor vândute în cantitate mare de către utilizatorii pieţei;
 15. ia măsuri de sancţionare a celor care nu respectă prevederile prezentului, inclusiv măsura interdicţiei de a desfăşura activitate comercială în perimetrul pieţelor, pe perioadă limitată de timp;
 16. ia măsuri de evacuare forţată din perimetrul pieţelor a celor care nu respectă ordinea şi liniştea publică, care în mod frecvent săvârşesc acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, sau provoacă indignarea cetăţenilor ori lezează demnitatea şi onoarea acestora.

Instituţiile cu atribuţii de control, competente conform legislaţiei în vigoare, vor veghea la respectarea drepturilor şi obligaţiilor utilizatorilor pieţei, aşa cum sunt prevăzute în regulamentul-cadru.

S.C. ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE S.R.L.,

Administrator,
Ujica Valer

ptr Şef serviciu pieţe,
Dr. Milasan Petru Cristian

logo aip