SC ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE SRL cu sediul în Tîrgu Mureş, str. Cuza Vodă, nr. 89, jud. Mureş organizează în data de 19 aprilie 2012, ora 10.00, concurs pentru ocuparea unui post de inspector resurse umane, pe durata determinată.

Condiţii de participare:

– studii superioare de lungă durată (economice / juridice);

Acte necesare:

– cerere însoţită de curriculum vitae

– acte / diploma de studii – copie

– carte de identitate / buletin de identitate – copie

– cazier judiciar;

– adeverinţă medicală;

– copie după cartea de munca și adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, din 1 ianuarie 2011;

– recomandare

Data limită de depunere a dosarelor de înscriere este 18 aprilie 2012, ora 12.00

Concursul constă în probă scrisă (din tematică şi bibliografia cerută).

Tematica: se găseşte la sediul din str. Cuza Vodă, nr. 89.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii – compartiment resurse umane, tel. 0265 – 250225, int. 104, si secretariat, sau pe site-ul www.piete-tgmures.ro

SC ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE SRL
Director,
ec. Filimon Vasile