Revenim asupra restricțiilor de comercializare impuse în zona adiacentă Pieței de Vechituri, respectiv pe digul administrat de către Serviciul de Gospodărire a Apelor Mureș, sens în care informăm din nou utilizatorii acestei piețe, situată în str. Mureșului, nr. 1A, că este interzisă desfăşurarea activităţii comerciale pe digul din vecinătatea ei, comerţul fiind permis doar în perimetrul Pieţei de Vechituri, pe platoul pietei, cât și pe drumul din fața acesteia. Atenţionăm pe această cale, că nu ne asumăm răspunderea pentru consecințele ce decurg din nerespectarea măsurii dispunse, fapt ce va atrage sancţionarea celor vinovaţi, de către organele abilitate.

Deasemenea, subliniem faptul că, potrivit regulamentului intern al pieței, comercianților le revine obligația de menţinere permanentă a curăţeniei la locul de vânzare şi în jurul acestuia, precum şi transportarea gunoiului, la părăsirea acesteia, la locurile special amenajate din incintă, în caz contrar fiind aplicată măsura interdicției de a exercita comerț în perimetrul pieței.

SC ADMINISTRATOR IMOBILE SI PIETE SRL
(ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR)