1. Legea nr. 82/1991 a contabilității, publicată în M. Of. nr. 454/2008 cu modificările și reglementările ulterioare;

2. Ordin nr. 2226 din 27 decembrie 2006 privind utilizarea unor formulare financiar –contabile de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3. Ordin nr. 3512 din 27 noiembrie 2008 privind documentele financiar – contabile , cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

5. Hotărârea nr. 44 din 22 ianuarie 2004- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

6. Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

7. Ordonanța nr. 119 din 31 august 1999, republicată privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare;

8. O.M.F.P. nr. 2861/2009 privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare.

Comisia de examinare