Legea nr. 82/1991 a contabilității, publicată în M. Of. nr. 454/2008 cu modificările și reglementările ulterioare;

Ordin nr. 3512 din 27 noiembrie 2008 privind documentele financiar – contabile , cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea nr. 44 din 22 ianuarie 2004- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

O.M.F.P. nr. 2861/2009 privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată;

Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;

Hotărârea nr. 1151 din 27 noiembrie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;

O.U.G. nr. 94/2011 privind Organizarea și Funcționarea Inspecției economico-financiare.

Comisia de examinare