1. H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;
3. Hotărârea AGA nr. 11/17.12.2015 privind taxele și tarifele din centrele publice de desfacere – piețe din municipiul Tîrgu Mureș;
4. Legea nr. 12/1990 republicată privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice republicată în baza actelor normative modificatoare.

Comisia de examinare