1. Legislația muncii

· Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, actualizată

· Hotărârea nr. 500 din 18 mai 2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările și completările ulterioare, actualizată

· HG 161/2006 intocmirea si completarea Registrului general de evidenta a salariatilor

· Ordin 20/2007 aprobarea procedurii de transmitere a Registrului general de evidenta in Format Electronic

· Ordinul 1083 / 7.03.2011 pentru aprobarea Procedurii de lucru privind eliberarea carnetelor de munca salariatilor angajatorilor pentru care inspectoratele teritoriale de munca pastrau si completau, respectiv certificau legalitatea inregistrarilor efectuate in carnetele de munca

· Ordin 590/2008 aprobarea Procedurii privind intocmirea si eliberarea adeverintelor pentru munca in grupa I si a II a

· Legea nr. 168 din 12 noiembrie 1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, cu modificările și completările ulterioare, actualizată

· Legea nr. 62 din 10 mai 2011 privind dialogul social, actualizată

· HG 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii 62/2011,

· Legea 67 / 2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora,

· Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, republicată, actualizată

· Ordonanta 137 / 2000 prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, actualizată

· Ordonanță de urgență 27/2002 reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificările și completările ulterioare, actualizată

2. Legislația pensiilor și a altor drepturi de asigurări sociale

· Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii public,

· Hotărârea nr 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,

· Legea nr. 294 din 21 decembrie 2011 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012

· Legea nr. 346 din 5 iunie 2002 *** Republicată, privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale

· Legea nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare

· OUG 96/2003 protectia maternitatii la locul de munca

· OUG 148/2005 sustinerea familiei in cresterea copilului

· HG 1025/2006 Norme la OUG 148/2005 privind sustinerea familiei in cresterea copilului

· OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor

· Norme metodologice de aplicare a prevederilor OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor

3. Legislația asigurărilor sociale de sănătate

· Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

· Ordonanță de urgență nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

4. Legislația sănătății și securității în muncă

· Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă

Comisia de examinare,

Preşedinte: Dordea Aurica
Membru: Trif Lucia
Secretar: Nan Angela