1. H.G. nr. 348/2004 privind privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice;
2. H.G. nr. 145/2014 privind stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din secttorul agricol;
3. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
4. H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/acord cadru din legea nr. 98/2016;
5.Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (prevederile referitoare la impozitul pe profit, impozitul pe venitul microintreprinderilor);
6.Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7.Legea nr 53 / 2003 privind Codul muncii, republicată;
8.Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa
9. Legea nr. 62/2011 privind dialogul social, cu modificările ulterioare;
10. O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;
11. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările completările și completările ulterioare;
11. Legea 134/2010 privind Codul de procedura civila cu modificările completările și completările ulterioare;