1. H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, publicată în M.Of. nr. 269/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;

3. O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

4. H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată.

Comisia de examinare