1. H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, publicată în M.Of. nr. 269/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;

3. Hotărârea AGA nr. 5/28.07.2011 privind Regulamentul de organizare și funcționare a societății.

4. Hotărârea AGA nr. 9/2014 privind taxele și tarifele din centrele publice de desfacere – piețe din muncipiul Tîrgu Mureș.

5. Legea nr. 12/1990 republicată privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, publicată în M. Of. nr. 133/1991, cu modificările și completările ulterioare.

6. Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestoinarea bunurilor organizațiilor socialiste, republicată în baza actelor normative modificatoare, publicate în M. Of. până la 15 iulie 1994: Legea nr. 54/1994.

Comisia de examinare