– Legea nr. 82/1991 a contabilității, publicată în M. Of. nr. 454/2008 cu modificările și reglementările ulterioare;
– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
– Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
– O.M.F.P. nr. 2861/2009 privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
– Hotărârea nr. 1151 din 27 noiembrie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;
– O.U.G. nr. 94/2011 privind Organizarea și Funcționarea Inspecției economico-financiare.

Comisia de examinare