1. H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, publicată în M.Of. nr. 269/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

2. H.G. nr. 661/2001 privind procedura de eliberare certificatului de producător, publicată în M.Of. nr. 436/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Hotărârea AGA nr. 5/28.07.2011 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a societăţii.

4. Hotârârea AGA nr. 3/31.03.2011 privind taxele şi tarifele din centrele publice de desfacere – pieţe din municipiul Tîrgu Mureş.

5. Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste, republicată în baza actelor normative modificatoare, publicate în M. Of. până la 15 iulie 1994: Legea nr. 54/1994.

Comisia de examinare,

Preşedinte: Selcudean Ovidiu
Membru: Kocsis Radu
Membru: Trif Lucia
Secretar: Pop Raluca Ramona