1. H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Legea nr. 145 din 21 octombrie 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Hotărârea AGA nr.10/30.08.2016 privind stabilirea unor măsuri în de organizarea şi funcţionarea societăţii – Regulamentul de organizare şi funcţionare a societăţii.
4. Hotârârea AGA nr. 1/26.01.2017 privind aprobarea taxelor, tarifelor şi chiriilor pentru utilizarea centrelor publice de desfacere – pieţe din municipiul Tîrgu Mureş.
5. Legea nr. 12/1990 republicată privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste, republicată în baza actelor normative modificatoare.

Comisia de examinare